Ciepły dom zgodnie z WT 2021

Unia Europejska w 2010 roku przyjęła w Parlamencie Europejskim dyrektywę obejmującą zagadnienia charakterystyki energooszczędnych budynków. Poprzez prawodawstwo europejskie został nakreślony kierunek zmian, które powinny zajść w europejskich prawodawstwach krajowych.

Zamysłem proponowanych zmian było doprowadzenie do powstawania budynków nowych (a także modernizowanych) o jak najniższym zapotrzebowaniu na energię. Dostosowując się do zaproponowanych kierunków również w prawodawstwie polskim określono harmonogram wprowadzania zmian, a także ustalono odpowiednie kamienie milowe, tak aby finalnie osiągnąć właściwy poziom zaostrzenia wymagań. Jak zmiany te wpłynęły na polskie budownictwo? Jak  budować obecnie aby powstawał ciepły dom?

Czym są WT 2021?

Jedną z istotniejszych zmian, która zaszła na przestrzeni ostatnich lat w polskim prawie z zakresu proekologiczności obiektów, jest zaostrzenie wymagań granicznych dla współczynników przenikania ciepła dla różnych części budynków. Przepisy zawierające graniczne wartości współczynników U odnaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie to w wersji skróconej nazywane jest Warunkami Technicznymi. Zdecydowano, że wymagania Warunków Technicznych będą dostosowywane w trzech etapach, kolejno w latach 2014, 2017 i 2021. Ostatnia planowana zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 i jest ona na ten moment zmianą kończącą.

Jak wybudować ciepły dom?

Ciepły, energooszczędny dom musi spełniać szereg wymagań zawartych w Warunkach Technicznych. Stawiane wymagania mają finalnie doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania obiektów na zużycie energii. Wśród obowiązkowych wymagań znajdują się również te dotyczące granicznego współczynnika przenikania ciepła U np. dla ścian zewnętrznych. Jeszcze na koniec 2013 roku współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych mógł osiągać wartość 0,30 W/(m2·K), na przestrzeni kilku lat wartość ta uległa znaczącemu zaostrzeniu i od 1 stycznia 2021 roku wynosi 0,20 W/(m2·K)

Aby przegrody zewnętrzne domów jednorodzinnych, osiągnęły określoną przepisami wartość graniczną współczynnika przenikania ciepła należy w odpowiedni sposób dobrać materiał murowy (i w większości przypadków również odpowiednią izolację termiczną). Poszukując materiałów murowych na przegrody domu jednorodzinnego warto zapoznać się z ofertą Systemu Budowy H+H. System tworzą bloczki silikatowe oraz elementy z betonu komórkowego. Jeden i drugi materiał pozwala (przy odpowiednim doborze warstw mających tworzyć przegrodę) na wzniesienie przegród zewnętrznych spełniających wymagania, wprowadzone przez zapisy WT 2021.

Beton komórkowy charakteryzują bardzo dobre właściwości cieplne, za co odpowiada jego porowata struktura wewnętrzna. W procesie produkcji materiału powstają komórki wypełnione powietrzem, które jest bardzo dobrym izolatorem cieplnym. Powietrze w strukturze betonu komórkowego zajmuje od 60 do 85 proc. całkowitej objętości. Elementy z betonu komórkowego charakteryzują się niskimi wartościami współczynników przewodzenia ciepła. Tak korzystne właściwości materiału w zakresie izolacyjności termicznej dają możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych w przypadku wykorzystania najniższych klas gęstości, natomiast przy wykorzystaniu bloczków z betonu komórkowego o wyższych gęstościach wymagają zastosowania cieńszej warstwy izolacji termicznej (niż w przypadku innych elementów murowych).

Silikaty, natomiast to materiał masywny o wyższych gęstościach, które mają bezpośredni wpływ na wyższe wartości współczynników przewodzenia ciepła elementów silikatowych. Z  powodu wyższej przewodności cieplnej zewnętrzne przegrody silikatowe ciepłego domu wymagają dodania warstw izolacji termicznej o większych szerokościach. Energooszczędność silikatów przejawia się w innej cesze materiałowej – zwarte, masywne przegrody charakteryzują się wysoką akumulacyjnością cieplną. Oznacza ona, że ściany wykonane z silikatów dłużej się nagrzewają, ale i dłużej utrzymują ciepło. Ściana w tym przypadku stanowi swoisty „magazyn energii cieplnej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 5 =

Poprzedni wpis Co ma w ofercie producent doniczek?
Następny wpis Jak zagospodarować mały salon?