Formowanie wtryskowe

Polistyren, polietylen i nylon to najpopularniejsze tworzywa termoplastyczne, które swoje powszechne zastosowanie zawdzięczają podatności na zmiękczenie pod wpływem ogrzewania. Kolejną zaletą jest fakt, że powyższe...