Jak segregować odpady komunalne w przedsiębiorstwie?

Dobrze zorganizowany proces segregacji odpadów komunalnych w przedsiębiorstwie pozwala na zminimalizowanie ilości śmieci trafiających na składowiska, a tym samym przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Co więcej, może również pozytywnie wpływać na optymalizację kosztów prowadzenia danego biznesu. Podpowiadamy jak w prawidłowy sposób segregować odpady komunalne w firmie.

Które firmy powinny segregować odpady komunalne?

Na początku warto krótko omówić, kogo dotyczy obowiązek segregowania odpadów komunalnych. Tego typu procedury powinny wdrożyć u siebie wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce – zwłaszcza te, których właściciele zadeklarowali, że będą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. W przepisach prawa można znaleźć dokładne zasady postępowania w związku z gospodarką śmieciami w małych i dużych firmach o różnym profilu działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, są narażeni m.in. na dotkliwe kary finansowe.

Przygotowania do segregacji odpadów komunalnych w firmie

Aby skutecznie segregować odpady komunalne w przedsiębiorstwie, należy wprowadzić odpowiednie rozwiązania organizacyjne oraz informacyjne. W pierwszej kolejności warto zdefiniować, jakie rodzaje śmieci występują w danej firmie i jakie są ich źródła. Mogą to być m.in.: odpady papierowe, szklane, plastikowe, metalowe, organiczne oraz odpady zmieszane. Należy pamiętać, że każdy rodzaj śmieci musi być składowany osobno, aby uniknąć mieszania się różnych frakcji. Następnie trzeba podjąć decyzję, które pojemniki i worki powinny być używane do ich segregacji oraz w jakich miejscach na terenie firmy zostaną one zlokalizowane.

Odpowiednie pojemniki na śmieci oraz edukacja pracowników

Kolejnym krokiem jest wybór oraz oznakowanie poszczególnych pojemników w sposób jasny, oraz czytelny dla wszystkich pracowników. Kosze powinny stanąć w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla osób zatrudnionych w firmie, jak i tych świadczących usługi komunalne – wtedy bez problemu odbiorą odpady w umówionym terminie.

Warto zadbać o to, by każdy pojemnik na śmieci miał informacje o tym, do jakiego rodzaju odpadów może być wykorzystywany oraz jakie konsekwencje będzie powodować niesegregowanie śmieci. Często zamieszcza się również odpowiednie komunikaty np. na tablicach w pomieszczeniach socjalnych, aby pracownicy mieli stały dostęp do aktualnych wytycznych.

Ważne jest także poinformowanie wszystkich zatrudnionych osób o konieczności segregacji odpadów oraz o sposobie prowadzenia tego typu działań. Można to zrobić poprzez odpowiednie szkolenia, odbywające się np. raz w roku. Warto zachęcać pracowników do ograniczenia produkcji odpadów poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami i wybieranie produktów wielokrotnego użytku.

Koordynator usług komunalnych i wybór wyspecjalizowanej firmy

W przypadku większych przedsiębiorstw warto rozważyć wyznaczenie specjalnego koordynatora, który będzie odpowiedzialny za organizację i monitorowanie procesów związanych z segregacją odpadów. Ponadto, należy pamiętać, aby każdy pojemnik na śmieci był regularnie opróżniany, a także monitorować ilości wytwarzanych śmieci. Dzięki temu szybko reaguje się na ewentualne nieprawidłowości.

Dobrą praktyką jest również współpraca ze sprawdzoną firmą świadczącą usługi komunalne. Doświadczeni fachowcy zadbają o to, by cały proces segregacji oraz odbioru śmieci był realizowany sprawnie i w prawidłowy sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście + 1 =

Poprzedni wpis Poznaj innowacyjny pomysł na biznes jakim jest sprzedaż domowych ciast przez internet.
Następny wpis Kajak jednoosobowy – wiodący producenci na rynku