anulowanie wypowiedzenia umowy

Zajście w ciąże na wypowiedzeniu umowy – co robić?

Wiele sytuacji życiowych potrafi nas zaskoczyć. Między innymi może się zdarzyć sytuacja, gdzie rezygnujemy z pracy u pracodawcy, ale okazuje się, że zachodzimy w ciążę. Nie jest to łatwa do rozwiązania kwestia, ponieważ związane są z tym tematem kruczki prawne, ale i emocjonalne. Co musimy wiedzieć i jak reagować w takiej sytuacji. Czego możemy się spodziewać i co na ten temat mówi kodeks pracy?

Okres wypowiedzenia, a ciąża

W przypadku, gdy dana pracownica złoży wypowiedzenie w pracy, ale w czasie trwania wypowiedzenia dowie się, że jest w ciąży wypowiedzenie traci swą moc. Kobiety w ciąży są chronione przez prawo i Kodeks Pracy. Zawiera on bowiem stosowne przepisy, które mówią jasno o tym, że pracodawca nie może zwolnić kobiety będącej w ciąży. Wiele kobiet zastanawia się nad tym: złożyłam wypowiedzenie i zaszłam w ciążę. Co teraz? Jak potraktuje mnie pracodawca i co mówi prawo?

Oczywiście, jeśli głowimy się na tym, a przysparza nam to dodatkowego stresu, to warto udać się po poradę prawną. Wówczas dobry radca prawny nie tylko doradzi, co robić w tej sytuacji, ale również pomoże stworzyć stosowne dokumenty. Zajść w ciążę ma prawo każda kobieta, nawet, jeśli postanowiła zrezygnować z pracy. Prawo chroni kobiety, które postanowiły złożyć wypowiedzenie i zajść w ciążę. Może mieć wobec tego miejsce anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę w oparciu o odpowiedni dokument.

likwidacja stanowiska pracy a ciąża

Zajście w ciążę na wypowiedzeniu, a kodeks pracy

Pracownice, które są w ciąży są chronione przez prawo, co zapewnia im Kodeks Pracy. Odpowiednie przepisy regulują to, że nie można zwolnić kobiety będącej w ciąży. Oczywiście istnieje kilka wyjątków, o których można przeczytać poniżej, nie mniej jednak kobiecie w ciąży, która zatrudniona jest na czas określony, lub nieokreślony przysługuje ochrona przed zwolnieniem:

Zgodnie z art. 177 ust. 1, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną.

Zasada jest jasno określona i mówi, że gdy pracodawca złoży pracownicy wypowiedzenie, a następnie kobieta dowie się, że jest w ciąży, wypowiedzenie traci swoją moc. Wyjątki stanowią osoby, zatrudnione na umowę na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca. Wówczas okres ochronny trwa do momentu porodu. Jeśli wypowiedzenie umowy miało miejsce, a kobieta dowiedziała się, że jest w ciąży może nastąpić wycofanie rozwiązania umowy o pracę za pomocą odpowiedniego wniosku. Innym wyjątkiem jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, możliwe jest z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych art.52 kodeksu pracy.

złożyłam wypowiedzenie i zaszłam w ciążę

Możliwość rozwiązania umowy o pracę wynika również z art.53 kodeksu pracy i mówi, o rozwiązaniu umowy z powodu długotrwałego chorowania. Jeśli jednak kobieta jest w ciąży nie można jej zwolnić z powodu długiego chorowania. Przez okres trwania ciąży kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale nie może zostać z tego powodu zwolniona z pracy. O swym stanie musi jednak wcześniej poinformować pracodawcę.

Kolejnym przypadkiem, który warto omówić, jest sytuacja, w której, może się okazać, że pracownica pozostaje zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony, która to umowa ma się rozwiązać w czasie, gdy pracownica jest w ciąży. Wówczas zawarta umowa przedłuża się do dnia porodu, zgodnie z art. 177 §3 kodeksu pracy:

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Za każdym razem należy zorientować się, w jakiej jesteśmy obecnie sytuacji, aby wiedzieć, na czym stoimy i co nas czeka. Chodzi o nasze bezpieczeństwo, zarówno zdrowotne jak i ekonomiczne. Dlatego jeśli mamy wątpliwości, zawsze możemy również zaczerpnąć porady prawnej u specjalisty.

rozwiązanie umowy o pracę a ciąża

Od którego tygodnia ciąży, pracodawca nie może zwolnić pracownicy?

Rozpatrywać tutaj należy dwie sytuacje. Wówczas, gdy kobieta jest w ciąży i jest zatrudniona na okres próbny, lub gdy jest w ciąży i zatrudniona jest na czas nieokreślony.

  • Pierwszy przypadek również określony jest przez kodeks pracy:

177 §3 kodeksu pracy: Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Tu należy jednak zwrócić uwagę, że ta umowa miałaby się rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

  • Drugi przypadek opisany jest tak:

Ochrona z art. 177 § 3 kodeksu pracy: przysługuje bowiem dopiero po upływie trzeciego miesiąca ciąży, a nie w okresie do zakończenia trzeciego miesiąca ciąży.

Ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy przysługuje pracownicy od czasu stwierdzenia ciąży. Stan ciąży zgodnie z przepisami musi być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Od dnia przedstawienia zaświadczenia pracodawca nie może wypowiedzieć lub rozwiązać umowy pracownicy (poza wyżej opisanymi sytuacjami). W praktyce pracodawca często dowiaduje się o ciąży pracownicy ze zwolnienia lekarskiego, oznaczonego kodem „B”.

Jeśli nie wiedząc o tym, że pracownica jest w ciąży, pracodawca wręczy rozwiązanie umowy o pracę, a pracownica w okresie wypowiedzenia przedstawi powyższe zaświadczenie o stanie ciąży, obowiązkiem pracodawcy jest wycofać złożone wypowiedzenie. W takiej sytuacji stosunek pracy nadal trwa. Jeśli natomiast pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę, a dowie się, że jest w ciąży, wówczas może posłużyć się cofnięciem wypowiedzenia umowy o pracę i złożyć odpowiedni wniosek. Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę wzór wygląda następująco.

wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

Cofnięcie wypowiedzenia z powodu ciąży – wzór z omówieniem!

Wycofanie wypowiedzenia jest oczywiście możliwe, jeśli w momencie trwania okresu wypowiedzenia dowiadujemy się o ciąży. Należy wówczas poinformować o tym pracodawcę i wystosować prośbę o cofnięcie wypowiedzenia. Tego rodzaju dokument jakim jest prośba o cofnięcie wypowiedzenia powinien zawierać datę, imię i nazwisko osoby składającej wniosek, a także adresata, czyli firmę, do której się zwracamy. Ponad to treść powinna brzmieć tak:

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków rozwiązania umowy o pracę

Niniejszym oświadczam, że uchylam się o skutków prawnych wynikających z oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę złożonego dnia………

Rozwiązanie umowy o pracę zawarłam nie wiedząc, że jestem w …..tygodniu ciąży.

……………………….                                                                                          …………………………

podpis pracownika                                                                                                  podpis pracodawcy

Załącznik:

  1. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży

Pamiętajmy, aby zawsze w prośbie o cofnięciu wypowiedzenia z powodu ciąży zawrzeć zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży. Jest to dokument niezbędny i niepodważalny. Zawarte muszą być również miejsce na podpisy zarówno pracownika jak i pracodawcy.

One thought on “Zajście w ciąże na wypowiedzeniu umowy – co robić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia − 20 =

małe pieski szczeniaczki Poprzedni wpis Rozwój szczeniaka tydzień po tygodniu z omówieniem!
alimenty wsteczne Następny wpis Czym jest fundusz alimentacyjny?